Spam Skoru (Spam Score) Nedir?

Spam Skoru (Spam Score) Nedir?

Spam skoru, bir web sitesinin Google tarafından cezalandırılmış veya yasaklanmış benzer özelliklere sahip sitelerin yüzdesini gösteren bir ölçüdür. Spam skoru, verilerdeki milyonlarca yasaklanmış veya cezalandırılmış site arasında 27 ortak özellik tanımlayan makine öğrenme modeline dayanmaktadır.

Spam Skoru Nasıl Hesaplanır?

Spam skoru, bir sitenin 27 özelliğinin her biri için bir puan verilerek hesaplanır. Bu özellikler şunlardır:

 • Sayfa sayısı
 • TLD
 • Etki alanı adı uzunluğu
 • Alan adı rakamları
 • Google Yazı Tipi API'si
 • Google Etiket Yöneticisi
 • Doubleclick Reklamlar
 • Telefon numarası
 • LinkedIn bağlantıları
 • E-posta adresi
 • HTTPS
 • Meta anahtar kelimeler
 • Jumpshot Ziyareti Sıralaması
 • Rel Canonical
 • Başlık öğesinin uzunluğu
 • Meta açıklama uzunluğu
 • Meta anahtar kelimelerinin uzunluğu
 • Tarayıcı simgesi
 • Facebook Pixel
 • Harici çıkışların sayısı
 • Spam'a bağlı alan adlarının sayısı
 • Dış bağlantıların içeriğe oranı
 • Alan adında ünlüler / ünsüzler
 • Etki Alanı Adındaki Kısa çizgiler
 • URL Uzunluğu
 • Zehirli Kelimeler
 • Yüksek TBM Anchor Text Kullanımı

Bu özelliklerden her biri için verilen puanlar, sitenin spam olma olasılığını gösteren bir skora dönüştürülür. Bu skor, 0 ile 17 arasındadır. 0, sitenin spam olmadığı anlamına gelir. 17, sitenin spam olduğu anlamına gelir.

Spam Skoru Nasıl Kullanılır?

Spam skoru, bir sitenin kalitesi ve uygunluğu hakkında bilgi edinmek için kullanılabilir. Yüksek bir spam skoru, sitenin spam olma olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Bu nedenle, yüksek spam skoruna sahip bir siteyi ziyaret etmemeniz veya bu siteden bağlantı almaktan kaçınmanız önerilir.

Spam skoru, sitenize gelen bağlantıların kalitesini değerlendirmek için de kullanılabilir. Yüksek spam skoruna sahip bir siteden gelen bağlantılar, sitenizin sıralamasını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, yüksek spam skoruna sahip sitelerden gelen bağlantıları dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz gerekir.

Spam Skorunu Azaltmak için Neler Yapılabilir?

Spam skorunu azaltmak için, sitenizdeki spam özelliklerini azaltmanız gerekir. Bu özellikleri azaltmak için şunları yapabilirsiniz:

 • Sayfa sayısını azaltın.
 • Etki alanı adınızı kısaltın.
 • Alan adınızda rakamlar kullanmayın.
 • Google Yazı Tipi API'sini kullanın.
 • Google Etiket Yöneticisini kullanın.
 • Doubleclick reklamlarını kullanmayın.
 • Telefon numaranızı ve e-posta adresinizi sitenizde belirtin.
 • Sitenizi HTTPS ile koruyun.
 • Meta anahtar kelimeleri kullanmayın.
 • Rel Canonical etiketini doğru kullanın.
 • Başlık öğenizin uzunluğunu kısaltın.
 • Meta açıklamanızın uzunluğunu kısaltın.
 • Meta anahtar kelimelerinizin uzunluğunu kısaltın.
 • Tarayıcı simgenizi ekleyin.
 • Facebook Pixel'i kullanmayın.
 • Harici bağlantılarınızı azaltın.
 • Spam'a bağlı alan adlarına bağlantı vermeyin.
 • Dış bağlantılarınızın içeriğe oranını artırın.
 • Alan adınızda ünlüler ve ünsüzler kullanın.
 • Etki alanı adınızda kısa çizgi kullanmayın.
 • URL uzunluğunuzu kısaltın.
 • Zehirli kelimeler kullanmayın.
 • Yüksek TBM anchor text kullanmayın.

Bu önlemleri alarak, spam skorunuzu azaltabilir ve sitenizin kalitesini artırabilirsiniz.

Paylaş: